หนี้ครัวเรือน: ปัญหาสำคัญต่อเศรษฐกิจไทย

การลงทุน

หนี้ครัวเรือน หมายถึง เงินที่บุคคลกู้ยืมมาจากแหล่งต่างๆ รวมทั้งธนาคาร สถาบันการเงิน และแม้แต่คนรู้จัก เพื่อใช้จ่ายที่จำเป็น ในขณะที่หนี้ที่ก่อตัวขึ้นทำให้ผู้คนสามารถซื้อสินค้าที่พวกเขาไม่สามารถทำได้ แต่ก็สร้างความตึงเครียดให้กับรายได้ในอนาคตของพวกเขาด้วย เนื่องจากต้องทยอยชำระหนี้ทำให้รายได้เหลือใช้จ่ายลดลง หากประชากรส่วนใหญ่ในระบบเศรษฐกิจมีหนี้สินมากเกินไป อาจนำไปสู่การลดลงของการบริโภคในครัวเรือนและความไม่มั่นคงทางการเงิน

หนี้ครัวเรือน

หนี้ครัวเรือน: ปัญหาสำคัญต่อเศรษฐกิจไทย

เป็นที่น่าสังเกตว่าการก่อหนี้เพื่อลงทุนในธุรกิจก็มีความเสี่ยงเช่นกัน การลงทุนทุกครั้งมีโอกาสขาดทุน ซึ่งอาจนำไปสู่การผิดนัดชำระหนี้และเป็นอันตรายต่อระบบการเงิน

อย่างไรก็ตามหนี้ที่เกิดขึ้น ไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นลบเสมอไป จะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจเมื่อมีการจัดการอย่างมีความรับผิดชอบและสอดคล้องกับความสามารถในการชำระคืน ในทางกลับกัน การไม่ก่อหนี้เลยอาจทำให้ขาดการใช้จ่ายและเศรษฐกิจซบเซาได้

ตอนนี้ระดับหนี้ครัวเรือนของไทยยังน่าเป็นห่วง ข้อมูลในไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 แสดงให้เห็นว่าสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ของไทยสูงถึง 89.3% สูงเป็นอันดับที่ 12 จาก 70 ประเทศทั่วโลก และสูงเป็นอันดับสองในเอเชียรองจากเกาหลีใต้

สาเหตุการเพิ่มขึ้นของหนี้ครัวเรือน

หนี้ครัวเรือน
  • พฤติกรรมครัวเรือน ครัวเรือนไทยมีเงินออมน้อยและมีหนี้สินสูง เนื่องจากการใช้จ่ายเกินตัวและมีแนวโน้มที่จะกู้ยืมเมื่อซื้อสินค้าที่มีมูลค่าสูง
  • แรงกระตุ้นจากภาครัฐและเอกชน ที่ผ่านมามาตรการภาครัฐเน้นการกระตุ้นการใช้จ่ายภาคครัวเรือนทำให้หนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น ภาคเอกชนยังออกโปรโมชั่นต่าง ๆ ที่ส่งผลให้หนี้ครัวเรือนเติบโต
  • การส่งเสริมสถาบันการเงิน สถาบันการเงินต่างแข่งขันกันเพื่อดึงดูดลูกค้าด้วยข้อเสนอล่อใจ ซึ่งสามารถดักจับคนเป็นหนี้ได้ การศึกษาพบว่าคนหนุ่มสาวมีความเสี่ยงเป็นพิเศษ โดยมีผู้กู้อายุน้อยจำนวนมากขึ้นที่กู้เงินเพื่อซื้อรถยนต์หรือบ้าน

อัตราส่วนหนี้สินต่อการให้บริการ (DSR) เป็นอีกวิธีหนึ่งในการประเมินสถานการณ์หนี้ หาก DSR สูงเกินไป หมายความว่าครัวเรือนมีภาระหนี้จำนวนมากเมื่อเทียบกับรายได้ ซึ่งอาจนำไปสู่การลดลงของการบริโภคหรือการผิดนัดชำระหนี้

หนี้ครัวเรือน

การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนที่จัดทำโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่า DSR 30% เป็นจุดเปลี่ยนที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง บทบาทของการกระตุ้นการเติบโตของหนี้ครัวเรือนเป็นอุปสรรคต่อเศรษฐกิจไทย และจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนเพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

ขอบคุณข้อมูลจาก

  • รชต ตั้งนรารัชชกิจ นักเศรษฐศาสตร์ สายนโยบายการเงิน ธปท. ผู้ที่อยากไขปริศนาเกี่ยวกับพฤติกรรมของครัวเรือนไทยในมิติต่างๆ รวมถึงเสาะหาต้นตอและทางออกสำหรับปัญหาความเหลื่อมล้ำ
  • พิรญาณ์ รณภาพ นักเศรษฐศาสตร์ที่สนุกกับการวิเคราะห์ข้อมูลจุลภาคโดยอาศัยเทคนิคทางเศรษฐมิติ เพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมของภาคครัวเรือน ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการเติบโตของเศรษฐกิจไทย
  • [1] สรา ชื่นโชคสันต์ และคณะ (2562) “8 ข้อเท็จจริง ปัญหาการเงินของครัวเรือนไทย” ธนาคารแห่งประเทศไทย
  • [2] โสมรัศมิ์ จันทรัตน์ และคณะ (2562) “เข้าใจพลวัตหนี้ครัวเรือนไทยผ่าน Big Data ของเครดิตบูโร” aBRIDGEd No.9/2019 สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่

อยากรวยต้องลุย เข้าเล่น คาสิโนออนไลน์ กันได้ที่ JONNY168